Historie

Beknopte bouwgeschiedenis Fort Honswijk en omgeving

1841- 1844  Sloop boerderijen en aanleg singelweg en aardwerken.

1843 Inundatiesluis in aanbouw; koning Willem II bezoekt het fort.

1844-1848 bouw bomvrije geschutstoren met torengracht (3,5 m breed) en ophaalbrug; hoog 18 m., diameter 43 m.

1845-1846 Aanleg Lunet aan de Snel (88 man, 1 wasvrouw en 10 vuurmonden).

1871 Mobilisatie Frans-Pruisische Oorlog.

1872-1873 Aanleg Gedekte Gemeenschapsweg tussen Honswijk en De Korte Uitweg, met 4 emplacementen voor 12 kanonnen.

1873-1874 Aanleg Werk aan de Korte Uitweg, op 1 km van Fort Honswijk. Aanleg nieuw inundatiekanaal tot aan Schalkwijkse Wetering (3km). Verbetering Lunet aan de Snel.

1877-1879 Verbetering Werk aan de Korte Uitweg en bouw wachterswoning.

1881-1885 Aanpassingen Fort Honswijk: afbraak bovenste verdieping geschutstoren; bouw contrescarpgalerij; monumentaal poortgebouw; diverse remises met verbruiksmagazijn; een dubbele kazemat.

1886 Demping torengracht.

1902-1904 Vier betonnen schuilplaatsen in de Gedekte Weg.

1907 18 betonnen munitienissen in de Gedekte Weg.

1909 Aanleg Batterij aan de Noorder Lekdijk, bestemd voor 6 kanonnen.

1914-1918 Mobilisatie WOI. Aanleg voorpost Honswijk: dubbele  loopgravenstelling Werk aan de Groeneweg met 34 grondgedekte groepsschuilplaatsen type 1918.

1915 Tijdens mobilisatie wordt op het Oranjeplein een herinneringsmonument met lindeboom geplaatst.

1935-1938 Fort Honswijk deed dienst als interneringskamp voor politieke Duitse vluchtelingen (communisten).

1939-1940 Mobilisatie Stelling Honswijk.

1940 Tankgracht voor het Werk aan de Groeneweg; groepsschuilplaatsen type P en G-kazematten.

1945-1947 Honswijk fungeert als interneringskamp voor NSB’ers, Nederlandse leden van de SS en de beruchte Duitsers, later bekend als de ‘Drie van Breda’.

tot 1968 Fort Honswijk in gebruik bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu); o.a. munitiewerkplaats.

1959 Betonnen kokerschietbaan voor boordwapens van vliegtuigen; ook prins Bernard komt af en toe schieten.

1960 Aanleg munitiehaven bij Fort Honswijk.

1968-1996 Koninklijke Landmacht op Honswijk: munitierenovatie.

2013 Het fort overgedragen van Defensie naar het ministerie van Economische Zaken.

2016 De gemeente Houten neemt het fort over van het ministerie van Economische Zaken.