Recreatie

Routes

Liniepont

De Liniepont verbindt alle Waterlinie-verdedigingswerken in het Lekacces: de forten Honswijk en Everdingen, het (verdedigings)Werk aan het Spoel en de loopgravenstelling Werk aan de Groeneweg. Voor de vaartijden zie: www.liniepont.nl.

Jan Blankenpad

In 2013 heeft de stichting Honswijk-Everdingen het Jan Blankenpad gerealiseerd. Deze spannende wandelroute ligt aan de zuidzijde van de rivier. De route loopt vanaf het werk aan het Spoel via de uiterwaarden om Fort Everdingen over de dijk terug naar het startpunt. Het pad leidt langs twaalf ‘Momenten van Waterkracht’. Deze met reliëfbordjes gemarkeerde ‘momenten’ verhalen over de bijzondere natuur en cultuurhistorie in het gebied. Water speelt immers een sleutelrol in dit rivier- en waterlinielandschap.

Een bijzonderheid in de route is het gebruik van de aloude techniek van ‘rubbing’ (het handmatig afwrijven van informatie), die wordt gecombineerd met de moderne techniek van QR-codes, die toegang geeft tot extra informatie. Zie: www.janblankenpad.nl