Stichting Honswijk – Everdingen

De Stichting Honswijk – Everdingen is opgericht in 2011 na een fusie tussen de Stichting Fort Everdingen (sinds 2004) en de stichting Fort Honswijk (sinds 2006).

Het doel van de Stichting is drieledig:

1. het bevorderen van behoud en ontwikkeling van beide forten en hun omgeving als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie door een zinvol hergebruik.

2. Informatie en educatie met betrekking tot de cultuurhistorische en natuurwaarden van de forten en hun omgeving als onderdeel van het grotere geheel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierenland.

3. Het organiseren en bevorderen van activiteiten die ten goede komen aan het onder 1 en 2 genoemde.

De Stichting Honswijk – Everdingen staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 54123321

Samenstelling bestuur

voorzitter Huub Gitz, historicus / civiel ingenieur, IJsselstein
secretaris Gerard Walraven, marketeer, Everdingen
penningmeester Fieke de Hoop, controller, Everdingen
lid Bert van Holst, architectuurhistoricus / tuinontwerper, Everdingen
lid Bert ten Brinke, beleidsmedewerker, Houten

 

 

Adviseurs

Chris Will, kunsthistoricus , Everdingen
Douwe Koen, publicist,

 

Bomvrij gebouw Fort Everdingen