Home

Reserveren voor een rondleiding? Klik hier.

Meer informatie over de expositie WOII? Klik hier.

Twee Forten: Wachters aan de Lek

Midden in het rivierengebied, tussen Culemborg en Nieuwegein, liggen twee oude forten aan de Lek. Monumentaal maar verscholen: Fort Honswijk en Fort Everdingen. Beide forten werden tussen 1841 en 1848 gebouwd voor de verdediging van ons land. Ze kregen allebei een imposante bomvrije geschutstoren. Met het kruisvuur van hun kanonnen sloten ze de doorgang (het ‘acces’) van de rivier de Lek, zijn dijken en naastliggende hoge gronden af. In latere tijden werden op, en in de omgeving van de forten nieuwe militaire bouwwerken toegevoegd. Een andere belangrijke functie van de forten was de verdediging van de naastliggende inlaatconstructies, waarmee het achterland onder water kon worden gezet.
De forten hebben hun oorspronkelijke verdedigende functie allang verloren. Nu zijn het rijksmonumenten, die deel uitmaken van het cultuurhistorisch erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Fort Everdingen is in het najaar van 2014 verkocht aan de speciaal-bierbrouwerij Duits & Lauret. Zij vestigen daar hun fortbrouwerij. Fort Honswijk is in oktober 2016 aangekocht door de gemeente Houten. Zij heeft in 2017 een plan laten ontwikkelen voor de herontwikkeling van het Fort. Dit plan heeft geleid tot veel onrust en weerstand in de omgeving. In 2018 is in een breed opgezet participatie traject gestart met het ontwikkelen van een nieuw plan. Naar verwachting zal dit plan begin 2019 naar buiten worden gebracht. De start van de herontwikkeling van het Fort staat vooralsnog gepland voor het jaar 2023.

Op beide forten worden door de Stichting elke zondagmiddag rondleidingen gegeven. Op Fort Honswijk is de toren in de winterperiode gesloten in verband met de winterslaap van vleermuizen in de toren. Buiten de reguliere rondleidingen zijn op beide Forten voor groepen ook rondleidingen op afspraak mogelijk.

Welkom op de site van de Stichting Honswijk~Everdingen!

Ga naar Fort Honswijk

Ga naar Fort Everdingen

Ligging forten honswijk everdingen honswijk