Home

Twee Forten: Wachters aan de Lek

Midden in het rivierengebied, tussen Culemborg en Nieuwegein, liggen twee oude forten aan de Lek. Monumentaal maar verscholen: Fort Honswijk en Fort Everdingen. Beide forten werden tussen 1842 en 1848 gebouwd voor de verdediging van ons land. Ze kregen allebei een imposante bomvrije geschutstoren. Met het kruisvuur van hun kanonnen sloten ze de doorgang (het ‘acces’) van de rivier de Lek, zijn dijken en naastliggende hoge gronden af. In latere tijden werden op, en in de omgeving van de forten nieuwe militaire bouwwerken toegevoegd. Een andere belangrijke functie van de forten was de bediening en verdediging van de naastliggende inlaatconstructies, waarmee het achterland onder water kon worden gezet.
De forten hebben hun oorspronkelijke verdedigende functie allang verloren. Nu zijn het rijksmonumenten, die deel uitmaken van het werelderfgoed De Hollandse Waterlinies.

Fort Everdingen is in het najaar van 2014 verkocht aan de speciaal-bierbrouwerij Duits & Lauret. Zij vestigden daar hun fortbrouwerij. Fort Honswijk is in oktober 2016 aangekocht door de gemeente Houten. Zij heeft in 2017 een plan laten ontwikkelen voor de herontwikkeling van het Fort. Dit plan heeft geleid tot veel onrust en weerstand in de omgeving. In 2018 is in een breed opgezet participatietraject gestart met het ontwikkelen van een nieuw plan. Dit plan is opgesteld door de gezamenlijk belangenpartijen uit de omgeving (de Fortwerkers) en is in 2019 unaniem vastgesteld door de gemeenteraad van Houten. De herontwikkeling van het Fort is begin 2023 van start gegaan. Dit gebeurt onder auspiciën van de eind 2020 opgerichte Stichting Fort Honswijk.

Op beide forten worden onder deskundige leiding van vrijwilligers van onze stichting elke zondagmiddag rondleidingen gegeven. Op beide Forten is de toren in de winterperiode beperkt toegankelijk in verband met de winterslaap van vleermuizen hier. Buiten de reguliere rondleidingen zijn op beide Forten voor groepen ook rondleidingen op afspraak mogelijk.

Welkom op de site van de Stichting Honswijk~Everdingen!

Ga naar Fort Honswijk

Ga naar Fort Everdingen

Ligging forten honswijk everdingen honswijk