Forttorens in april weer open voor bezoek

Met het prachtige weer van de afgelopen weken willen we weer naar buiten. De lente is aangebroken en dat merk je aan alles: bloemen en bomen staan in de knop en vogels zijn op zoek naar plaatsen om nestjes te bouwen. Ook voor de vleermuizen op onze forten lijkt de tijd aangebroken om te ontwaken en om hun winterslaapplaatsen te gaan verlaten. Als je in de loop van een zonnige middag op een van de forten rondloopt, heb je nu al kans om rondvliegende vleermuizen te spotten rond de toren.

Dit alles betekent dat binnenkort de beperkingen voor een bezoek aan de torens weer kunnen worden opgeheven en we met de rondleidingen weer kunnen genieten van de pracht en de praal van deze imposante bouwwerken. Vanaf midden april wordt een bezoek aan de torens weer opgenomen in onze programma’s voor de rondleidingen.

Wij hopen u te mogen vertellen over de bouw, de functie en het gebruik van de torens door de jaren heen.

De Stichting Honswijk-Everdingen zoekt enthousiaste vrijwilligers

De Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn sinds medio 2021 één UNESCO Werelderfgoed onder de naam de Hollandse Waterlinies. Vanaf dat moment dat de Hollandse Waterlinie ook deze werelderfgoed-status heeft gekregen is de belangstelling ook voor onze Forten Honswijk en Everdingen sterk toegenomen. Als vrijwilligersorganisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen ondersteunen in ons werk.

De vrijwilligersorganisatie Stichting Honswijk-Everdingen (SHE) bestaat uit meer dan 40 vrijwilligers, die allemaal een bepaalde bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Het geven van rondleidingen door de monumentale gebouwen van de Forten en het daarbij vertellen van verhalen over de historie van de Forten is een belangrijk onderdeel van ons werk. Maar er zijn ook meerdere werkgroepen van waaruit bijdragen worden geleverd aan het onderhoud en het in standhouden van deze prachtige locaties of van waaruit onderzoek wordt gedaan naar gebeurtenissen in het verleden. Veel informatie hierover is te vinden op deze website.

Ben jij geïnteresseerd in ons werk en zou jij ook graag rondleidingen willen gaan verzorgen, dan kun je dit kenbaar maken door een berichtje achter te laten op onze website. Met name voor Fort Everdingen zijn wij op zoek naar een versterking van ons team.

Vanaf 13 februari weer rondleidingen op onze Forten en extra rondleiding op 2e Paasdag.

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen is het voor ons weer mogelijk om rondleidingen te gaan verzorgen op onze Forten en door de historische gebouwen. De rondleidingen starten op zondag 13 februari a.s. om 14.00 uur en vinden vervolgens elke zondagmiddag om 14.00 uur plaats. 

Naast de rondleidingen is het natuurlijk ook mogelijk om op elk moment van de week een bezoek te brengen aan de Forten en om te genieten van de schoonheid van het buitenterrein en de gebouwen die erop staan. De gebouwen zelf zijn dan echter niet toegankelijk. 

Het weekend van 16 en 17 april a.s. staat in het teken van de opening van het fortenseizoen. Omdat het dan ook Paasweekend is, zullen wij een extra rondleiding verzorgen op tweede Paasdag, maandag 18 april, ook om 14.00 uur.  

Een reservering voor een rondleiding plaatsen kunt u doen via de tab. Rondleidingen. Wilt u meer informatie over de Forten Honswijk en Everdingen kijk dan rustig verder op onze website.  

Als gidsen staan wij klaar om u te ontvangen en de verhalen van de Forten met u te delen! 

Ode aan het (militaire) landschap in 2021 – 2022; evenement ‘wij sluiten de Linies’ opnieuw uitgesteld

Met als grote initiator het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) wordt in 2021 speciale aandacht gegeven aan het bijzondere Nederlandse landschap. Binnen dit thema worden diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap.

Het militaire landschap van de Hollandse Waterlinies vormt een bijzonder onderdeel hierin vanwege de strategische betekenis ervan voor de verdediging van ons land in de 19e en deels 20e eeuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een speciaal onderdeel van het overkoepelende thema is: Ode aan de Hollandse Waterlinies. Hierin staat centraal het ontdekken en beleven van het unieke landschap van de Hollandse Waterlinies. Voor meer informatie en bijzondere projecten zie de site Ode aan de Hollandse Waterlinies.

Voor de Forten Honswijk en Everdingen staan en stonden meerdere evenementen gepland. Als eerste de Hollandse Waterlinies Fietstour. Deze is geweest op zaterdag 19 en 20 juni j.l.. De activiteiten binnen het project ‘Wij sluiten de Linies’ die zowel rond Fort Honswijk als rond Fort Everdingen op 10 september a.s. zouden worden gehouden, moesten op het laatste moment worden uitgesteld. In de zomerperiode is één van de Waterlinie Kunstroutes over de Stelling van Honswijk uitgezet en kon op Fort Everdingen onder het motto Sterk Water vanaf 2 september worden gedineerd. Onderstaand meer informatie over deze projecten op onze Forten.

Voor een terugblik op de Hollandse Waterlinies Fietstour waarbij veel verdedigingswerken van de NHW zijn aangedaan en kon worden genoten van het prachtige Linielandschap klik hier voor meer informatie.

Binnen het project Wij sluiten de Linies zouden in de vroege avond van 10 september a.s. evenementen op en rond Fort Honswijk en Fort Everdingen worden georganiseerd. Door coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. De geplande nieuwe datum vrijdag 4 februari 2022 bleek eind december 2021 ook niet haalbaar vanwege corona. Het evenement is nu verplaatst naar het najaar. Een definitieve datum is er nog niet, maar er wordt gekeken naar eind oktober 2022.

Voor Fort Everdingen kan dan worden gefietst langs de verlichte groepsschuilplaatsen aan de Diefdijk met aansluitend een diner bij Werk aan het Spoel. Vervolgens kan worden deelgenomen aan een rondleiding over Fort Everdingen waar je verrast wordt door theaterscènes van Link locatie theater. Ook het verhaal van de iconische beersluis komt aan bod. Na afloop drink je een heerlijk biertje van Fort brouwerij Duits en Lauret. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Binnen de Stelling Honswijk struin je rond op Lunet aan de Snel onder het genot van een borrel, om daarna met een gids naar Fort Honswijk te wandelen. Zie op je wandeltocht de karakteristieke forttoren opdoemen en luister bij de oude geschutstoren en één van de remises naar de verhalen van het water en de gedempte inlaatsluis. Ook hier zullen meerdere objecten langs de route en op het Fort op bijzondere wijze sfeervol worden verlicht. Klik hier voor meer informatie en het programma die avond.

De Waterlinie Kunstroutes betroffen zowel wandel- als fietstochten. De kunstroutes waren de hele zomer opengesteld. Wilt u nog eens terugkijken, klik hier voor meer informatie. Eén van de wandelroutes liep door de Stelling van Honswijk, waarbij onder andere op Fort Honswijk een kunstwerk van Tamar Frank was te zien. Het was een installatie met licht die speciaal voor deze plek was gemaakt. Het werk was geïnspireerd door het water van de waterlinie en door de donkere, gewelfde ruimte waarin het stond. Klik hier voor meer informatie over deze Kunstroute.

En dan bestond er in september nog de mogelijkheid om te dineren op locaties van UNESCO Wereld Erfgoed. Op Fort Everdingen kon men onder het motto Sterk Water genieten van een heerlijke avond uit. Voor meer informatie informatie hierover klik hier

Restauratie Fort Honswijk: remisemuur hersteld, replica monumentje terug en veel meer.

De restauratie van de historische gebouwen op Fort Honswijk is per 1 september 2020 gestart en nu één jaar later zijn hiervan prachtige resultaten te zien. Verschillende remises zijn helemaal gereed, en dat geldt ook voor de grote munitiewerkplaats achter het poortgebouw. Op dit moment worden zowel aan de binnen als buitenzijde van de contrescarp restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en dat geldt ook voor de binnenzijde van de voormalige geschutstoren. De restauratiewerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het vervangen van kapotte bakstenen en slechte voegen en het herstellen van onder andere ramen, deuren, luiken, muren en daken. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de contrescarp en toren maken het om veiligheidsredenen noodzakelijk, dat het hele gebied rond deze gebouwen is afgezet met bouwhekken. De rijksmonumentale gebouwen op het Fort zijn ongeveer 150 jaar oud; de bomvrije geschutstoren is zelfs al ongeveer 175 jaar oud.

Volgens planning zou de hele restauratie voor het einde van dit kalenderjaar moeten zijn afgerond. Echter de buitenzijde van de toren verkeert in een zodanig slechte staat dat er veel meer werk nodig is dan aanvankelijk voorzien. In overleg met alle betrokken partijen is besloten de restauratie aan de buitenzijde van de toren per september a.s. te onderbreken en naar volgend jaar door te schuiven. Dit mede in het belang van de vleermuizen die in de toren hun winterverblijfplaats hebben. De werkzaamheden aan de contrescarp zullen nog wel dit jaar worden afgerond.

Mooie voorbeelden van recente resultaten zijn het weer in het zicht brengen van de oorspronkelijke frontmuur uit 1879 van remise F, het terugplaatsen van de replica van het oorspronkelijke gedenkmonumentje uit 1934 en het herstel van de achteringang van de poterne. Onderstaand enkele impressies.

de heer Van Elst met zijn vrouw bij bezoek voor de gerestaureerde remise waar zijn vader bij de reünie in 1934 de bekende veldfles en het reünie kruis kreeg

Informatie over de restauratie wordt gedurende de hele periode op de locatie gegeven in een zogenoemd restauratieatelier. Dit atelier is op werkdagen open voor geïnteresseerde bezoekers en ook tijdens de rondleidingen. Daarnaast worden op de site van de restauratieaannemer regelmatig foto’s geplaatst waarop de vorderingen kunnen worden gevolgd: zie Restauratie Fort Honswijk (vanderven.nl)

Na oplevering, in november 2021, draagt de gemeente het fort in gerestaureerde staat over aan de Stichting Fort Honswijk, die eind 2020 is opgericht. De stichting wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en herontwikkeling van het Fort.,

Tijdens de werkzaamheden blijft het Fortterrein tussen zonsopkomst en zonsondergang open voor publiek, maar er zullen beperkingen zijn als gevolg van de aanwezige afzettingen en werkzaamheden. De speurtocht langs de buitenexpositie kan ondanks de werkzaamheden vrij worden gelopen. Let op: dit geldt niet voor de Kids-onderwaterpad! Hier kunnen enkele opdrachten op het fortterrein niet worden uitgevoerd. Naast het restauratieatelier organiseert de aannemer vijf open dagen om het publiek inhoudelijk te informeren over de werkzaamheden. De data komen op de site en op www.forthonswijk.eu.

Restauratieatelier gereed om bezoekers te ontvangen