Stichting Fort Honswijk zoekt nieuwe Fortwachter

De Stichting Fort Honswijk is op zoek naar een ondernemer (of consortium) met een warm hart voor de plek en het erfgoed, die actief het verhaal van Fort Honswijk uitdraagt en dit combineert met eigen activiteiten om zo een gastvrije en ondernemende community te creëren. Toonaangevend en onderscheidend. Het beste plan kent een balans tussen concept, omgeving en financiële haalbaarheid. De zoektocht naar de juiste partij vindt plaats via een openbare werving en selectie procedure met een selectie-, dialoog- en gunningsfase waarin ondernemersplannen worden getoetst aan vooraf bepaalde criteria. De Stichting is nadrukkelijk op zoek naar samenwerking en synergie om uw creativiteit te ondersteunen. Voor informatie over de procedure klik hier.

Ode aan het (militaire) landschap in 2021; evenement ‘wij sluiten de Linies’ uitgesteld

Met als grote initiator het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) wordt in 2021 speciale aandacht gegeven aan het bijzondere Nederlandse landschap. Binnen dit thema worden diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap.

Het militaire landschap van de Hollandse Waterlinies vormt een bijzonder onderdeel hierin vanwege de strategische betekenis ervan voor de verdediging van ons land in de 19e en deels 20e eeuw. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een speciaal onderdeel van het overkoepelende thema is: Ode aan de Hollandse Waterlinies. Hierin staat centraal het ontdekken en beleven van het unieke landschap van de Hollandse Waterlinies. Voor meer informatie en bijzondere projecten zie de site Ode aan de Hollandse Waterlinies.

Voor de Forten Honswijk en Everdingen staan en stonden meerdere evenementen gepland. Als eerste de Hollandse Waterlinies Fietstour. Deze is geweest op zaterdag 19 en 20 juni j.l.. De activiteiten binnen het project ‘Wij sluiten de Linies’ die zowel rond Fort Honswijk als rond Fort Everdingen op 10 september a.s. zouden worden gehouden, moesten op het laatste moment worden uitgesteld. In de zomerperiode is één van de Waterlinie Kunstroutes over de Stelling van Honswijk uitgezet en kon op Fort Everdingen onder het motto Sterk Water vanaf 2 september worden gedineerd. Onderstaand meer informatie over deze projecten op onze Forten.

Voor een terugblik op de Hollandse Waterlinies Fietstour waarbij veel verdedigingswerken van de NHW zijn aangedaan en kon worden genoten van het prachtige Linielandschap klik hier voor meer informatie.

Binnen het project Wij sluiten de Linies zouden in de vroege avond van 10 september a.s. evenementen op en rond Fort Honswijk en Fort Everdingen worden georganiseerd. Door coronamaatregelen kon deze datum niet doorgaan. Er is inmiddels een nieuwe datum en dat is vrijdag 4 februari 2022 einde middag!

Voor Fort Everdingen kan dan worden gefietst langs de verlichte groepsschuilplaatsen aan de Diefdijk met aansluitend een diner bij Werk aan het Spoel. Vervolgens kan worden deelgenomen aan een rondleiding over Fort Everdingen waar je verrast wordt door theaterscènes van Link locatie theater. Ook het verhaal van de iconische beersluis komt aan bod. Na afloop drink je een heerlijk biertje van Fort brouwerij Duits en Lauret. Klik hier voor meer informatie en het programma.

Binnen de Stelling Honswijk struin je rond op Lunet aan de Snel onder het genot van een borrel, om daarna met een gids naar Fort Honswijk te wandelen. Zie op je wandeltocht de karakteristieke forttoren opdoemen en luister bij de oude geschutstoren en één van de remises naar de verhalen van het water en de gedempte inlaatsluis. Ook hier zullen meerdere objecten langs de route en op het Fort op bijzondere wijze sfeervol worden verlicht. Klik hier voor meer informatie en het programma die avond.

De Waterlinie Kunstroutes betroffen zowel wandel- als fietstochten. De kunstroutes waren de hele zomer opengesteld. Wilt u nog eens terugkijken, klik hier voor meer informatie. Eén van de wandelroutes liep door de Stelling van Honswijk, waarbij onder andere op Fort Honswijk een kunstwerk van Tamar Frank was te zien. Het was een installatie met licht die speciaal voor deze plek was gemaakt. Het werk was geïnspireerd door het water van de waterlinie en door de donkere, gewelfde ruimte waarin het stond. Klik hier voor meer informatie over deze Kunstroute.

En dan bestond er in september nog de mogelijkheid om te dineren op locaties van UNESCO Wereld Erfgoed. Op Fort Everdingen kon men onder het motto Sterk Water genieten van een heerlijke avond uit. Voor meer informatie informatie hierover klik hier

Rondleidingen op onze Forten in het najaar.

Direct vanaf de herstart van onze rondleidingen op zondag 13 juni jl hebben we weer heel veel bezoekers mogen ontvangen. De reserveringen vóóraf waren vaak zodanig dat het maximale aantal van 16 bezoekers al ruim vóór de bezoekdatum waren bereikt. Aan gebrek aan belangstelling dus zeker niet te klagen.

Ook in de herfst en de komende winter is er volop gelegenheid om een bezoek te brengen aan onze Forten en om u te laten verassen door de schoonheid van de gebouwen. Wel gelden in deze periode beperkingen vanwege het gebruik van bepaalde gebouwen door vleermuizen. Dat geldt met name voor de voormalige geschutstoren op beide Forten. Ondanks deze beperking blijft er zeer veel te genieten. Continu werken onze vrijwilligers op Fort Everdingen aan het verfraaien van bijzondere onderdelen van gebouwen, terwijl op Fort Honswijk de restauratie al verrassende resultaten heeft opgeleverd.   

De website staat open voor het maken van een reservering. Naast de rondleidingen valt er op en rond de forten nog veel meer te zien en te beleven. Kijk daarvoor rustig verder op onze website.  

Als gidsen staan wij er elke zondag klaar om u te ontvangen, want ‘verhalen’ over de Forten zijn er in overvloed! 

Restauratie Fort Honswijk: remisemuur hersteld, replica monumentje terug en veel meer.

De restauratie van de historische gebouwen op Fort Honswijk is per 1 september 2020 gestart en nu één jaar later zijn hiervan prachtige resultaten te zien. Verschillende remises zijn helemaal gereed, en dat geldt ook voor de grote munitiewerkplaats achter het poortgebouw. Op dit moment worden zowel aan de binnen als buitenzijde van de contrescarp restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en dat geldt ook voor de binnenzijde van de voormalige geschutstoren. De restauratiewerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het vervangen van kapotte bakstenen en slechte voegen en het herstellen van onder andere ramen, deuren, luiken, muren en daken. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de contrescarp en toren maken het om veiligheidsredenen noodzakelijk, dat het hele gebied rond deze gebouwen is afgezet met bouwhekken. De rijksmonumentale gebouwen op het Fort zijn ongeveer 150 jaar oud; de bomvrije geschutstoren is zelfs al ongeveer 175 jaar oud.

Volgens planning zou de hele restauratie voor het einde van dit kalenderjaar moeten zijn afgerond. Echter de buitenzijde van de toren verkeert in een zodanig slechte staat dat er veel meer werk nodig is dan aanvankelijk voorzien. In overleg met alle betrokken partijen is besloten de restauratie aan de buitenzijde van de toren per september a.s. te onderbreken en naar volgend jaar door te schuiven. Dit mede in het belang van de vleermuizen die in de toren hun winterverblijfplaats hebben. De werkzaamheden aan de contrescarp zullen nog wel dit jaar worden afgerond.

Mooie voorbeelden van recente resultaten zijn het weer in het zicht brengen van de oorspronkelijke frontmuur uit 1879 van remise F, het terugplaatsen van de replica van het oorspronkelijke gedenkmonumentje uit 1934 en het herstel van de achteringang van de poterne. Onderstaand enkele impressies.

de heer Van Elst met zijn vrouw bij bezoek voor de gerestaureerde remise waar zijn vader bij de reünie in 1934 de bekende veldfles en het reünie kruis kreeg

Informatie over de restauratie wordt gedurende de hele periode op de locatie gegeven in een zogenoemd restauratieatelier. Dit atelier is op werkdagen open voor geïnteresseerde bezoekers en ook tijdens de rondleidingen. Daarnaast worden op de site van de restauratieaannemer regelmatig foto’s geplaatst waarop de vorderingen kunnen worden gevolgd: zie Restauratie Fort Honswijk (vanderven.nl)

Na oplevering, in november 2021, draagt de gemeente het fort in gerestaureerde staat over aan de Stichting Fort Honswijk, die eind 2020 is opgericht. De stichting wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en herontwikkeling van het Fort.,

Tijdens de werkzaamheden blijft het Fortterrein tussen zonsopkomst en zonsondergang open voor publiek, maar er zullen beperkingen zijn als gevolg van de aanwezige afzettingen en werkzaamheden. De speurtocht langs de buitenexpositie kan ondanks de werkzaamheden vrij worden gelopen. Let op: dit geldt niet voor de Kids-onderwaterpad! Hier kunnen enkele opdrachten op het fortterrein niet worden uitgevoerd. Naast het restauratieatelier organiseert de aannemer vijf open dagen om het publiek inhoudelijk te informeren over de werkzaamheden. De data komen op de site en op www.forthonswijk.eu.

Restauratieatelier gereed om bezoekers te ontvangen

De Hollandse Waterlinies geplaatst op de Werelderfgoedlijst van Unesco

Nieuwe Hollandse Waterlinie en Stelling van Amsterdam zijn één UNESCO Werelderfgoed onder de naam de Hollandse Waterlinies. Onderstaand het volledige persbericht van de provincie Utrecht.

Op 26 juli heeft het Werelderfgoedcomité besloten om de Hollandse Waterlinies de werelderfgoedstatus te verlenen. Dit is de uitbreiding van het werelderfgoed van de Stelling van Amsterdam met de Nieuw Hollandse Waterlinie. Samen vormen ze nu de Hollandse Waterlinies.

De Linieprovincies en het Rijk zijn zeer verheugd met dit besluit. Het totale verhaal van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie “Verdediging van het land met water als bondgenoot” is nu internationaal erkend als uniek en onvervangbaar.

Spannend tot het eind

Het was tot het eind toe spannend wat het Werelderfgoedcomité zou besluiten. ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO heeft in juni geadviseerd om nog niet direct in te schrijven, dat heet een referral. Wel gaven ze daarbij aan dat ze de uitbreiding Werelderfgoedwaardig vinden en dat er nog nader aandacht moet worden besteed aan de bescherming. De vier provincies hebben nogmaals kenbaar gemaakt hoe ze reeds bescherming geven aan dit bijzondere erfgoed. Ook zien zij mogelijkheden om een aantal adviezen van ICOMOS voor een aantal specifieke plekken op te volgen en in overleg met de eigenaren en betrokken partners dit verder uit te werken. Dit heeft voor het Werelderfgoedcomité de doorslag gegeven om de Werelderfgoedstatus toe te kennen.

Kroon op het vele werk

Na jarenlange inzet is dit een kroon op het werk van velen. Al voor de inschrijving van de Stelling van Amsterdam als Werelderfgoed in 1996 werd er gesproken over de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In 2011 kwam de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige lijst voor een UNESCO-nominatie. In 2014 hebben de waterlinie-provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant in het Pact van Altena vastgelegd samen de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam, voor te bereiden.

In 2017 was het nominatiedossier bijna klaar om in te dienen toen het advies van ICOMOS kwam om de grenswijzigingen voor de Stelling van Amsterdam samen te voegen met de aanvraag voor de uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Om dit goed en zorgvuldig te kunnen doen, is toen met het Rijk besloten de nominatie een jaar later in te dienen.

In januari 2019 werd het dossier ingediend bij UNESCO in Parijs. Door Covid-19 vond er geen vergadering van het Werelderfgoedcomité plaats in 2020. En nu is dan eindelijk het besluit gevallen en zijn de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie een Werelderfgoed: de Hollandse Waterlinies.

klik voor meer informatie hier