Opening Fortenseizoen en perspectief opstarten rondleidingen.

Als gevolg van de geldende coronamaatregelen is de landelijke opening van het Fortenseizoen 2021, met als thema “Verhalen”, met een klein voorbehoud uitgesteld tot het weekend van 5 en 6 juni. Hoe mooi zou het zijn om dan ook weer voorzichtig te kunnen beginnen met de rondleidingen op onze forten. Of dit mogelijk is, en onder welke voorwaarden, zal afhangen van de ingangsdatum van de voor ons geldende stappen en de te treffen maatregelen uit het Stappenplan van de Rijksoverheid. 

Of wij onze mooie ‘verhalen’ al direct weer vanaf begin juni aan geïnteresseerden kunnen vertellen is nog niet zeker, maar houd onze website goed in de gaten. Wij zullen tijdig de site openstellen voor het maken van reserveringen. Het is zaak om daar dan snel bij te zijn, want één ding is zeker: we zullen voorlopig moeten werken met kleine groepjes.

Als gidsen kijken wij er naar uit om u te mogen ontvangen, want ‘verhalen’ zijn er in overvloed! 

Voortgang restauratie Fort Honswijk.

Na de start van de restauratie van de historische gebouwen op Fort Honswijk per 1 september 2020 zijn bij een bezoek aan het Fort al mooie resultaten te zien. Verschillende remises zijn al helemaal gereed, en dat geldt ook voor de grote munitiewerkplaats achter het poortgebouw. Op dit moment worden zowel aan de binnen als buitenzijde van de contrescarp restauratiewerkzaamheden uitgevoerd en ook met de voormalige geschutstoren is een begin gemaakt. De restauratiewerkzaamheden bestaan op hoofdlijnen uit het vervangen van kapotte bakstenen en slechte voegen en het herstellen van onder andere ramen, deuren, luiken, muren en daken. De werkzaamheden aan de buitenzijde van de contrescarp en toren maken het om veiligheidsredenen noodzakelijk, dat het hele gebied rond deze gebouwen is afgezet met bouwhekken. De rijksmonumentale gebouwen op het Fort zijn ongeveer 150 jaar oud; de bomvrije geschutstoren is zelfs al ongeveer 175 jaar oud.

Een mooi voorbeeld van verrassende resultaten is het weer in het zicht brengen van de oorspronkelijke frontmuur uit 1879 van remise F. Deze muur zal de komende maanden in zijn oude glorie worden teruggebracht

Oorspronkelijke muur remise F bestaande uit brikbeton in blokkenmotief met schijnvoegen

Informatie over de restauratie wordt gedurende de hele periode op de locatie gegeven in een zogenoemd restauratieatelier. Dit atelier is op werkdagen open voor geïnteresseerde bezoekers en ook tijdens de rondleidingen. Daarnaast worden op de site van de restauratieaannemer regelmatig foto’s geplaatst waarop de vorderingen kunnen worden gevolgd: zie Restauratie Fort Honswijk (vanderven.nl)

Na oplevering, in november 2021, draagt de gemeente het fort in gerestaureerde staat over aan de Stichting Fort Honswijk, die eind 2020 is opgericht. De stichting wordt verantwoordelijk voor de exploitatie en herontwikkeling van het Fort.,

Tijdens de werkzaamheden blijft het Fortterrein tussen zonsopkomst en zonsondergang open voor publiek, maar er zullen beperkingen zijn als gevolg van de aanwezige afzettingen en werkzaamheden. De speurtocht langs de buitenexpositie kan ondanks de werkzaamheden vrij worden gelopen. Let op: dit geldt niet voor de Kids-onderwaterpad! Hier kunnen enkele opdrachten op het fortterrein niet worden uitgevoerd. Naast het restauratieatelier organiseert de aannemer vijf open dagen om het publiek inhoudelijk te informeren over de werkzaamheden. De data komen op de site en op www.forthonswijk.eu.

Restauratieatelier gereed om bezoekers te ontvangen

Medio 2021 uitsluitsel Unesco werelderfgoedstatus

UNESCO heeft besloten om de World Heritage Conference die tussen 16 en 31 juli dit jaar zal worden gehouden online te laten plaatsvinden. Op de agenda van deze vergadering staat de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam.

Begin juni, ongeveer 6 weken voor de vergadering, wordt het advies van ICOMOS, het adviesorgaan van UNESCO verwacht. Bij een positief advies, waar iedereen natuurlijk op hoopt en ook een beetje vanuit gaat, kan er er tijdens de Werelderfgoed vergadering worden besloten om de Nieuwe Hollandse Waterlinie formeel toe te voegen aan de Stelling van Amsterdam. De beide linies kunnen daarna samen verder als een Werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.

Een Ode aan het (militaire) landschap in 2021

Met als grote initiator het Nederlandse Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) wordt in 2021 speciale aandacht gegeven aan het bijzondere Nederlandse landschap. Met als thema Ode aan het landschap worden in de periode tussen mei 2021 tot mei 2022 diverse activiteiten uitgevoerd gericht op het genereren van meer kennis, aandacht en waardering voor het Nederlandse landschap. meer speciaal In 2021 brengt Nederland een ode aan het landschap. Het militaire landschap van de Hollandse Waterlinies vormt een bijzonder onderdeel hierin vanwege de strategische betekenis ervan voor de verdediging van ons land in de 19e en deels 20e eeuw. Eén van de neventhema’s binnen het overkoepelende thema is dan ook het thema Ode aan de Hollandse Waterlinies. Hierin staat centraal het ontdekken en beleven van het unieke landschap van de Hollandse Waterlinies. Voor meer informatie en bijzondere projecten zie de site Ode aan de Hollandse Waterlinies.

Voor onze forten staan er in dit kader al twee evenementen op de rol. Het betreft de Hollandse Waterlinies Fietstour op zaterdag 19 en 20 juni a.s. en de Waterlinie Wandeltochten in het kader van het thema ‘Wij sluiten de Linies’ op 10 september a.s.

Bij de Hollandse Waterlinies Fietstour zijn er op 19 juni tochten van 40 en 60 km voor de recreatieve fietsers. Voor racefietsers zijn er op zondag 20 juni tochten van 100, 200 en zelfs 300 km te fietsen. Bij alle tochten worden veel verdedigingswerken van de NHW aangedaan en kan worden genoten van het prachtige Linielandschap. Eén van de locaties die wordt aangedaan is Fort Honswijk. Voor meer informatie klik hier.

De Waterlinie Wandeltochten worden op en rond beide Forten georganiseerd in de vroege avond van 10 september a.s. Na het nuttigen van een hapje en een drankje op Lunet a.d. Snel en Fort Everdingen gaan de deelnemers onder begeleiding van een gids in groepjes op stap om vervolgens op enkele plaatsen op of rond de Forten stil te staan om een bijzonder verhaal van een verhalenverteller aan te horen. Diverse objecten langs de route zullen op bijzondere wijze sfeervol worden verlicht. Zodra het programma bekend is, zal het op de website worden geplaatst.

Zicht vanaf Fort Honswijk richting de polders aan de oostzijde van het Fort
Zicht vanaf Fort Honswijk over de Lek richting Fort Everdingen.