Na een grootschalige restauratie nu ook verduurzaamd

Na een grootschalige restauratie van de historische gebouwen van Fort Honswijk waarvan de laatste fase, het herstel van de buitenmuren van de voormalige geschutstoren, vorig jaar werd afgerond, is na de bouwvakvakantie in 2022 gestart met de verduurzaming van deze gebouwen met uitzondering van de toren

Een essentieel onderdeel van de verduurzaming is het collectieve warmte opweksysteem voor de vloerverwarming van de monumentale gebouwen. Bij de subsidieaanvraag in 2020 werd er nog vanuit gegaan dat een biomassa installatie de beste optie hiervoor was, mede omdat geen gebruik werd gemaakt van fossiele brandstoffen. Echter eind 2021 ontstond de behoefte om een nieuwe afweging te maken. Deze afweging leverde een duidelijke voorkeur voor warmteopwekking op basis van aquathermie, waarbij het water uit de fortgracht als energiebron zou worden gebruikt. De installatie is inmiddels aangelegd (zie foto’s) en in de week vóór Kerstmis opgeleverd. Het werkingsprincipe is in beginsel eenvoudig: op één plaats wordt oppervlaktewater uit de fortgracht gepompt en via filters, warmtepompen en warmtewisselaars geleid, waarbij de thermische energie (warmte) eruit wordt gehaald en wordt afgegeven aan het water voor de vloerverwarming. Na afgifte van de thermische energie wordt het koudere water weer op een andere plaats in de fortgracht teruggepompt. Omdat er binnen het systeem geen verbranding plaatsvindt, is er dus ook geen sprake van een CO2 belasting, fijn stof en geur. De consequentie is wel een relatief hoog elektriciteitsverbruik, maar hiervoor zijn ca. 150 zonnepanelen op het dak van de naastgelegen werkplaats gelegd. Deze zonnepanelen leveren een groot deel van de benodigde stroom voor het systeem. Het totale verwarmingssysteem zal in de eerste maanden van 2023 in gebruik worden gesteld.

Naast het verwarmingssysteem en de vloerisolatie is nog een tal van andere maatregelen uitgevoerd, zoals het aanbrengen van kierafdichtingen bij de ramen, het plaatsen van monumentenglas in de ramen en van voorzetdeuren met HR++ glas vóór de stalen buitendeuren. Al deze maatregelen zijn zeker de moeite waard om ze eens te komen bezichtigen tijdens één van onze rondleidingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *