Expositie WOII Fort Honswijk

Op Fort Honswijk was drie maanden lang een schitterende expositie opengesteld over de gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Deze was te zien in de voormalige manschappenverblijven op de eerste verdieping van de contrescarp. Dit gebouw en deze verblijven ademen van nature al een sfeer uit van een ver militair verleden en om juist in die entourage een expositie over WOII in te richten, maakte het geheel voor de bezoekers nog mysterieuzer en spannender.

Elk van de 17 aan elkaar grenzende lokalen hadden een eigen thema, dat door een korte introductie op een lessenaarstandaard werd ingeleid. In chronologische volgorde kwamen aan bod de opkomst van het Nationaal Socialisme en Fort Honswijk in gebruik als interneringsdepot (1935-1938), de mobilisatie, evacuatie en inundatie (1939-1940), het uitbreken van de oorlog (1940), het gewone leven tijdens de eerste jaren van de bezetting (1940-1943), het verzet en onderduiking daarna tot en met de periode na de bevrijding en Honswijk weer fungerend als gevangenenkamp.

De expositie was een samenwerking tussen de Stichting Honswijk-Everdingen (SHE) en de stichting Leger Diorama Wereld (LDW). De laatst genoemde stichting visualiseerde de oorlog aan de hand van diorama’s in meer algemene zin, terwijl de SHE met name aandacht besteedde aan de lokale betekenis van de oorlog. Ook viel een twintigtal schitterende foto’s van op het Fort aanwezige muurschilderingen te bewonderen. Deze foto’s waren gemaakt door de Fotoclub Houten. De expositie is financieel mede mogelijk gemaakt door het vfonds (zie: http://vfonds).

Op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid om mogelijke risico’s van besmetting door het coronavirus te minimaliseren waren specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo was er een logboek op locatie aanwezig waarin o.a. de namen en woonplaats van de bezoekers zijn geregistreerd (in verband met eventueel latere bron-contact onderzoek), mochten er niet meer dan 20 bezoekers tegelijk in het gebouw aanwezig zijn en maximaal twee bezoekers of één gezin per lokaal. Ook was er een éénrichtingsverkeerregel ingesteld.

De expositie had een tijdelijk karakter en is zondag 30 augustus jl. om 17.00 in alle stilte afgesloten. Stil bleef het niet in het gastenboek: honderden zeer positieve reacties zijn hierin opgetekend en ‘mooie’ verhalen van bezoekers, waarvan naaste familieleden gedurende een bepaalde periode op het Fort een verblijf hebben gehad, zijn achtergelaten. Binnenkort zal een aantal foto’s van de expositie als herinnering op de site worden geplaatst.     

Replica van het vaandel van Honswijk en schilderij