Expositie WOII Fort Honswijk

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het samenstellen en opbouwen van een expositie over de Tweede Wereldoorlog in een unieke omgeving op Fort Honswijk. De manschappenverblijven op de eerste verdieping van de contrescarp ademen van nature al een sfeer uit van een ver militair verleden. In die entourage een expositie plaatsen over WOII maakt het geheel nog mysterieuzer en spannender.

Elk van de 17 aan elkaar grenzende lokalen hebben een eigen thema, dat door een korte introductie op een lessenaarstandaard wordt ingeleid. In chronologische volgorde komen aan bod de opkomst van het Nationaal Socialisme en Fort Honswijk in gebruik als interneringsdepot (1935-1938), de mobilisatie, evacuatie en inundatie (1939-1940), het uitbreken van de oorlog (1940), het gewone leven tijdens de eerste jaren van de bezetting (1940-1943), het verzet en onderduiking daarna tot en met de periode na de bevrijding en Honswijk weer fungerend als gevangenenkamp.

De expositie is een samenwerking tussen de Stichting Honswijk-Everdingen (SHE) en de stichting Leger Diorama Wereld (LDW). De laatst genoemde stichting visualiseert de oorlog aan de hand van diorama’s in meer algemene zin, terwijl de SHE met name aandacht besteedt aan de lokale betekenis van de oorlog. Ook valt een twintigtal schitterende foto’s van op het Fort aanwezige muurschilderingen te bewonderen. Deze foto’s zijn gemaakt door de Fotoclub Houten. De expositie wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het vfonds (zie: http://vfonds).

Op basis van de richtlijnen van de Rijksoverheid om mogelijke risico’s van besmetting door het coronavirus te minimaliseren zijn specifieke veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo is er een logboek op locatie aanwezig waarin o.a. de namen van de bezoekers worden geregistreerd (in verband met eventueel latere bron-contact onderzoek), mogen er niet meer dan 20 bezoekers tegelijk in het gebouw aanwezig zijn en maximaal twee bezoekers of één gezin in een lokaal en is er een éénrichtingsverkeerregel ingesteld. De expositie is elke zaterdag en zondag te bezichtigen tussen 12.00 en 17.00 uur. De registratie voor een bezoek gebeurt op locatie. De expositie heeft een tijdelijk karakter en loopt van 1 juni tot 31 juli met een mogelijkheid van verlenging.

Houd er bij een bezoek rekening mee, dat de temperatuur in de expositieruimtes niet meer bedraagt dan 12 gr Celsius. Stem uw kleding hierop af.