Gebruik

Huidig gebruik van het Fort

Fort Honswijk is sinds het najaar van 2016 eigendom van de gemeente Houten. De gemeente bekommert zich om de toekomst van het fort en zijn monumentale gebouwen. In dat kader is al vanaf september 2020 gewerkt aan de restauratie van de gebouwen, die de status van Rijksmonument hebben. Deze werkzaamheden zijn in de nazomer van 2022 afgerond. Ook is in de tweede helft van 2022 een groot aantal verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, waarvan het collectieve verwarmingssysteem, de vloerverwarming in de gebouwen en de zonnepanelen belangrijke onderdelen zijn. Tegelijkertijd zijn er plannen ontwikkeld voor een duurzame ontwikkeling van het Fort met draagvlak op, en buiten het eiland van Schalkwijk. Voor deze ontwikkeling is met alle belangenpartijen, inclusief de gemeente, een Ontwikkelkader opgesteld, dat eind in 2019 door de gemeenteraad unaniem is aangenomen. In het vervolg daarop is de Stichting Fort Honswijk opgericht, die aan de slag is gegaan met de verdere uitwerking en effectuering van het Ontwikkelkader.

In de huidige situatie worden enkele (delen van) gebouwen verhuurd aan ondernemers en is het fortterrein (dus niet de gebouwen!) permanent geopend voor publiek tussen zonsopgang en zonsondergang. Voor auto’s is een groot parkeerterrein buiten het Fort beschikbaar. Van daar kan het terrein via de achter- of vooringang worden betreden. Het is mogelijk om op het Fort (via zelfbediening en een kleine vergoeding) een kopje koffie of thee te drinken en gebruik te maken van de aanwezige toiletten.

Op het fortterrein is op 22 grootformaat doeken een permanente foto-expositie te bezichtigen. Hierop staan afbeeldingen van de forten en (inundatie)werken van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Houten, Vianen en Culemborg. Voor kinderen is er een leuke en leerzame speurtocht beschikbaar. De speurtocht is ook via deze link te downloaden.

Het fort is regelmatig open voor publiek; zie agenda voor evt. activiteiten.

Toekomstig gebruik van het Fort

Per 1 januari 2023 zal het Fort door de gemeente Houten worden overgedragen aan de Stichting Fort Honswijk. Deze stichting is eind 2020 opgericht en heeft de afgelopen tijd gebruikt om zich te oriënteren op de nieuwe toekomst van het Fort, hiervoor plannen te maken en geïnteresseerde ondernemers te contracteren.