Gebruik

Huidig gebruik van het fort

Fort Honswijk is sinds het najaar van 2016 eigendom van de gemeente Houten. De gemeente bekommert zich om de toekomst van het fort. In dat kader zal in eerste instantie gewerkt worden aan het behoud van het monument en de restauratie en renovatie van de verschillende gebouwen. Tegelijkertijd worden er plannen ontwikkeld voor een duurzame ontwikkeling van het fort met draagvlak op en buiten het eiland van Schalkwijk.

Het fort is regelmatig open voor publiek; zie agenda voor evt. activiteiten.