Disclaimer

De Stichting Honswijk – Everdingen verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste vermogen is samengesteld. Desondanks kunnen wij niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van de informatie op deze site. Indien u van mening bent dat het copyright is geschonden, kunt u contact opnemen met de stichting.

The Foundation Honswijk – Everdingen asserts that the content of this website has been compiled with care and to the best of our abilities. Nevertheless we can not vouch for the correctness or completeness of the information on this site. If you are of the opinion that copyright has been violated, please contact