Stichting Honswijk – Everdingen

De Stichting Honswijk-Everdingen is opgericht in 2011 na een fusie tussen de Stichting Fort Everdingen (sinds 2004) en de stichting Fort Honswijk (sinds 2006).

Het doel van de Stichting is drieledig:

1. het bevorderen van het behoud én de ontwikkeling van beide Forten en hun omgeving als integraal onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: een zinvol (her)gebruik staat hierbij centraal.

2. het bevorderen en verstrekken van informatie en het bijdragen aan educatie over de cultuurhistorische en natuurwaarden van de Forten en hun omgeving: dit als onderdeel van het grotere geheel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en het Rivierenland.

3. het promoten en zelf organiseren van activiteiten die ten goede komen aan de onder 1 en 2 genoemde doelen.

De Stichting Honswijk-Everdingen staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 54123321

Organisatie

De Stichting Honswijk-Everdingen is zelf geen eigenaar van de Forten. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de rol die de Stichting kan vervullen bij het verwezenlijken van haar doelen. De Stichting bestaat uit een Bestuur en vier werkgroepen. De werkgroep-coördinatoren en het Bestuur vormen samen het “Kernteam SHE” en werken gezamenlijk aan het realiseren van de doelen van de Stichting.

Samenstelling bestuur

  • voorzitter: Johan van der Gun, cultuurhistorie/milieubeleidsadviseur, Schalkwijk
  • secretaris: Jos Batist, automatiseringsdeskundige, Houten
  • penningmeester: Fieke de Hoop, controller, Everdingen
  • lid: Bert van Holst, architectuurhistoricus / tuinontwerper, Everdingen
  • lid: Albert Buschgens, technisch adviseur, Schalkwijk
  •  Coördinator rondleidingen: Bert ten Brinke, beleidsmedewerker gemeente Houten

Werkgroepen

De vier werkgroepen van de Stichting zijn:

  • werkgroep Groenbeheer en Onderhoud: coördinatoren Bert van Holst, resp. Frits Feunekes voor Everdingen en Albert Buschgens voor Honswijk
  • werkgroep Communicatie: coördinator Jos Batist
  • werkgroep Historisch onderzoek: coördinator Frits Feunekes
  • werkgroep Rondleidingen: coördinator Bert ten Brinke

Externe adviseurs

Chris Will, kunsthistoricus , Everdingen
Douwe Koen, publicist,

Bomvrij gebouw Fort Everdingen