Fort Honswijk

Het grote Fort met de imposante bomvrije geschutstoren werd gebouwd tussen 1842-1848 als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen met Fort Everdingen aan de overzijde van de Lek sloot het Fort de rivier, de beide Lekdijken en het aangrenzende hoog gelegen voor- en achterland als doorgang (acces) naar het bestuurlijk en economische hart van Nederland hermetisch af. Het Fort is in oktober 2016, na een lange periode waarin er op het Fort geen activiteiten meer plaatsvonden, aangekocht door de gemeente Houten. Op dit moment wordt binnen een breed opgezet participatietraject een plan opgesteld voor de herontwikkeling van het Fort. Dit plan zal naar verwachting begin 2019 klaar zijn, waarna verdere uitwerking en detaillering zal gaan plaatsvinden. De feitelijke uitvoering van de voorgenomen herontwikkeling staat gepland voor het jaar 2023. Vooruitlopend hierop zijn verschillende ‘nieuwere’ gebouwen, die geen historische betekenis hebben gesloopt, terwijl andere tijdelijk worden verhuurd. Historische gebouwen worden in de tussentijd niet in gebruik gegeven en zijn opgenomen in de rondleidingen van de vrijwilligers van de Stichting. Het fortterrein zelf is sinds 2018 tussen zonsopkomst en zonsondergang opengesteld voor wandelaars. Er loop een wandelroute (Klompenpad Lint- en Linieroute) over het Fort.

In de directe omgeving van het Fort ligt een aantal andere interessante Waterlinie onderdelen, zoals de Gedekte Gemeenschapsweg (1872-1874), het Werk aan de Korte Uitweg (1876-1879), het Werk aan de Waalse wetering (1876-1878) en de dubbele loopgravenstelling Werk aan de Groeneweg (1914-1918/1940). Ook het inundatiekanaal (1871-1874) is nog volledig in tact en is onderdeel van de door het gebied lopende kanoroute.

Fort Honswijk

Meer foto’s