Rondleidingen

De reguliere rondleidingen op onze forten zijn in principe alleen op zondag. Op verzoek en bij voldoende animo kan ook een rondleiding op zaterdag worden gegeven. Dit graag aanvragen via de contact pagina.

De gebouwen op onze forten zijn veilig te betreden, maar soms zijn er opstapjes, smalle doorgangen, steile trappen of gladde vloeren. Op het fortterrein is het ten strengste verboden op de grond-gedekte gebouwen te klimmen.

Een aandachtspunt vooraf is dat de temperatuur in de gebouwen niet hoger is dan 12 gr Celsius. Denk hieraan bij de keuze van uw kleding.

Bij de rondleidingen zullen wij ons houden aan de adviezen en de eventueel nog geldende coronarichtlijnen van de Rijksoverheid. Afstand houden en elkaar de ruimte geven, zijn op dit moment de belangrijkste aandachtspunten. En het is natuurlijk belangrijk dat we klachtenvrij zijn, terwijl het vooraf desinfecteren van onze handen ook wordt aanbevolen.

Tijdens het vleermuizen seizoen van 15 september tot 15 april zijn de voormalige geschutstorens niet (Honswijk), of zeer beperkt (Everdingen) beschikbaar voor een rondleiding.  De meeste andere ruimtes staan wel open voor bezoek.

Wij hopen u binnenkort op een van onze rondleidingen te mogen begroeten en u te kunnen vertellen over de historie van onze forten.

Reserveren? Klik op de gewenste rondleiding hieronder  (juiste Fort en gewenste datum).


Datum/Tijd
Controle: check of u het juiste fort en de gewenste datum heeft ingevuld!

Naast de reguliere rondleidingen op zondag kunnen er ook rondleidingen worden verzorgd op aanvraag, bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden. Bent u hierin geïnteresseerd, laat ons dat dan weten via het contactformulier.

Ook worden door ons aangepaste rondleidingen verzorgd bij bijzondere evenementen. In onderstaand overzicht staan de op dit moment bekende evenementen benoemd. Elders op de site is hierover meer informatie te vinden. 

EvenementBijzonderheid/ plaatsThema/
activiteit
Datumlink naar evenement
Waterlinies FietstourFort Honswijk wordt aangedaan met stoptochten voor recreatie fietsersgeweest op
19 juni jl
waterlinies Fietstour
Waterlinie Kunstrouteop Honswijk KunstobjectKunstobjecten op de Fortengeweest tot
eind sept. jl.
waterlinie Kunstroute
Unesco vergaderingWereld erfgoed status Hollandse Waterliniespositief besluitgehouden in
juli 2021
zie rubriek Nieuws
Fortenfestivalnog niet bepaaldThema Geheimenniet op onze fortenFortenfestival
Waterlinie Wandeltochtfietsen en dineren rond Fort EverdingenThema We sluiten de Liniesverplaatst naar 4 februari 2022We sluiten de Linies
Waterlinie Wandeltochtstruinen en dineren rond Fort HonswijkThema We sluiten de Liniesverplaatst naar 4
februari 2022
We sluiten de Linies
Scholenproject Houtenspeciale rondleidingen voor kinderen groep 6Thema Wij leren over de NHWapril -juni 2022 op Fort Honswijk
Scholenproject Vianenspeciale rondleidingen voor kinderen groepen 7 en 8Thema Wij tekenen het landschapapril-juni 2022 op Fort Everdingen
Jaarkalender 2021 Bijzondere evenementen