Gebruik en toekomst

Fort Everdingen is tot 2014 eigendom geweest van het ministerie van Defensie en werd nog sporadisch gebruikt door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). In de loop van 2014 is het fort overgedragen aan het ministerie van Economische zaken. In het kader van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie is onder het Belvedère-motto ‘Behoud door ontwikkeling’ gezocht naar een nieuwe eigenaar/exploitant. Op 19 november 2014 werd bekend dat Speciaalbierbrouwerij Duits & Lauret de nieuwe eigenaar is geworden.

Het fort is regelmatig opengesteld voor publiek; zie agenda voor de rondleidingen van de stichting Honswijk Everdingen. Of bezoek de site van het fort: www.forteverdingen.com